Nestville Distillery

História

Liehovar

od 18. storočia

V nedávnej minulosti boli objavené v regióne horného Spiša veľmi dôležité historické dokumenty a artefakty, ktoré dokumentujú, z historického aj novodobého hľadiska, významné obdobie života v tomto regióne. Z archívnych dokumentov vyplýva, že v Starej Ľubovni stojí najstarší zachovaný liehovar na Slovensku z druhej polovice 18. storočia.
Zmienky

na hrade Ľubovňa

Ďalšie zmienky o liehovare sa uvádzajú pri opise hradu Ľubovňa v Uhorskom geografickom slovníku z roku 1851. Základ starého liehovaru stojí pod hradom dodnes. Ide podľa všetkého o najstarší zachovaný objekt tohto druhu na území Slovenska! Jednoznačné doklady zachované od 18. storočia dokumentujú stáročnú tradíciu liehovarníctva v tomto regióne. To bol jeden z rozhodujúcich dôvodov, prečo sa spoločnosť BGV, s.r.o., ktorá sídli priamo v malebnej spišskej dedinke Hniezdne, rozhodla oživiť tradíciu výroby kvalitnej „pálenky“ v tomto regióne.
Zobraziť menej Zobraziť viac
Suroviny

na výrobu liehu

Vzácny plán a ďalšie dokumenty podrobne popisujú nielen časové súvislosti vzniku liehovaru, ale aj to, kde, a z akých surovín sa v Ľubovni pred cca 250 rokmi pálil alkohol. Už podľa záznamu z r. 1747 bola časť žita, pestovaného pod hradom, odovzdaná miestnym „gorzelnikom“ na pálenie „gorzalky“ (všeobecný názov pre lieh z pšenice a iných obilnín, z ktorého sa vyrába napr. vodka). Z toho vyplýva, že pravá „gořalka“ sa v Starej Ľubovni pálila už v prvej polovici 18. storočia, čo je skôr ako sa pôvodne predpokladalo. Lieh sa tu teda vyrábal podobne ako u whisky – vykvasením zápary z obilia. Následné skladovanie prebiehalo v sudoch – síce ešte nie dubových a nie na obdobie min. 3 rokov, ktoré sa stanovili až po roku 1915.

Zobraziť menej Zobraziť viac
Tradícia

rodiny

Na starú tradíciu liehovarníctva neskôr nadviazala staroľubovnianska rodina Morgenbesserovcov. Vo výrobe kvalitnej pálenky, nadväzujúcej na starú tradíciu, meranú tromi stáročiami, pokračuje aj spoločnosť Nestville Distillery. Okrem najmodernejšieho liehovaru a novej likérky vytvorila spoločnosť Nestville Distillery v Hniezdnom aj expozíciu liehovarníctva a s ním spojených remesiel na severnom Spiši, kde majú možnosť návštevníci zažiť a vidieť históriu a súčasnosť liehovarníctva v zaujímavej a atraktívnej forme. Prezentácia nie je iba o whisky, ale ide o expozíciu dokumentujúcu celú históriu liehovarníctva na severnom Spiši s modernými technológiami dneška. Aj to jeden zo spôsobov, ako chce spoločnosť zachovať pre mladú generáciu tieto tradície živé. Čo je dôležité, spoločnosť stavia na skutočnej tradícii, ktorá je dokázaná.

Zobraziť menej Zobraziť viac
Pokračujeme

v myšlienke

Zachovali sme pôvodné myšlienky a tak sme sa stali plynulými pokračovateľmi 260 ročnej tradície. Ide nielen o morálne právo pokračovať v tejto tradícii, ale vzhľadom k histórii aj povinnosť zahájiť túto výrobu.