Predaj lístkov na Nestville open fest 2024 je spustený.

BURBEGEL PLUS

Naša spoločnosť BGV, s.r.o. – Nestville Distillery, výrobca prvej slovenskej NESTVILLE WHISKY poskytne ZADARMO každému obyvateľovi našej obce Hniezdne, ako aj obciam susediacim s katastrom obce Hniezdne dezinfekčné prípravky BURBEGEL PLUS 1 liter na každého obyvateľa.
Bez názvu – 4

Naša spoločnosť BGV, s.r.o. – Nestville Distillery, výrobca prvej slovenskej NESTVILLE WHISKY poskytne ZADARMO každému obyvateľovi našej obce Hniezdne, ako aj obciam susediacim s katastrom obce Hniezdne dezinfekčné prípravky BURBEGEL PLUS 1 liter na každého obyvateľa:
⚫ Hniezdne – 1430 l
⚫ Kamienka – 1400 l
⚫ Forbasy – 469 l
⚫ Lacková – 164 l
⚫ Lomnička – 2991 l
⚫ Kolačkov – 1122 l
⚫ Nová Ľubovňa – 3000 l
⚫ Jarabina – 914 l
⚫ Stará Ľubovňa – 16 366 l

Rozdáme tak 28 tisíc litrov BURBEGEL PLUS – dezinfekčného prostriedku, ktorý pomôže obyvateľom v tejto nepriaznivej situácií, v boji s pandémiu koronavírusu COVID-19.

CHRÁŇME SEBA A NAŠICH BLÍZKYCH!

Najnovšie články
divoke-sedlo
X